jobstories

Privacyverklaring

jobstories, by boinq®
Sparrenheuvel 10
3708 JE Zeist
Nederland

https://jobstories.radio/ 
info@jobstories.radio

1. Algemeen

A. Privacy
i. jobstories.radio neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over je wanneer je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
ii. Wij verwerken de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een uiterst zorgvuldige manier. Deze privacyverklaring geeft je een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen.
iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is jobstories.radio in deze een zogeheten verantwoordelijke.

2. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

A. Van jou als websitebezoeker:
i. Naam
ii. Adresgegevens
iii. E-mail
iv. Telefoon
v. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact
vi. Locatiegegevens
vii. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
viii. IP-adres
ix. Internetbrowser en apparaat type

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A. Minderjarige
i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke toestemming van ouders of voogd. jobstories.radio kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming

B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout
i. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jobstories.radio. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

4. Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

A. jobstories.radio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
i. Je te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. Je desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
iii. Je gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren

B. Bewaartermijnen
i. jobstories.radio zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wens je informatie over onze bewaartermijnen in jouw specifieke geval, neem dan contact op via: info@jobstories.radio.

5. Verwerkingen door derden

i. Afgezien van de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze cookieverklaring, worden de gegevens die wij op deze website van je verwerken niet door derden verwerkt.

6. Jouw websitebezoek in kaart

A. Cookies
i. jobstories.radio maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:
a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen jouw surfgedrag bijhouden. Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals Google Analytics.
c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder je bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook jouw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Wat als je niet van cookies houdt
i. Je cookie instellingen zijn bij je eerste bezoek aan onze website door jezelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door jou als bezoeker. Je kunt jouw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Jouw rechten
i. Je hebt het recht om:
a. je persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van je gegevens aan te vragen;
e. je gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
ii. Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van jobstories.radio hebben, stuur dan een verzoek naar info@jobstories.radio.
iii. jobstories.radio wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoekt jobstories.radio je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv. jobstories.radio zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

8. Klachtrecht

A. Interne behandeling
i. Wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt jobstories.radio je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt je klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@jobstories.radio.

B. Autoriteit Persoonsgegevens
i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de klachtrecht vind je via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

9. Beveiliging van communicatie door SSL – encryptie

A. SSL
i. Om je als websitebezoeker te beschermen gebruikt jobstories.radio veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden jouw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kan je er zeker van zijn dat jouw gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.

B. Hoe herken je de beveiliging?
i. Bij alle onderdelen van onze site waar jouw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer je op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in jouw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

10. Beveiliging en versie

A. Wij nemen het echt serieus
i. jobstories.radio neemt de bescherming van jouw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@jobstories.radio.

B. Versie
i. De huidige versie is 20221201

11. Vragen

A. Contactpersoon
i. jobstories.radio heeft Bas Resink aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de AVG. Heb je opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heb je algemene vragen omtrent de AVG, dan kan je contact opnemen via info@jobstories.radio.