jobstories

Cookieverklaring

jobstories, by boinq®
Sparrenheuvel 10
3708 JE Zeist
Nederland

https://jobstories.radio/ 
info@jobstories.radio

1. Algemeen

A. Cookies
i. jobstories.radio gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van jouw computer, tablet of smartphone.
ii. Er bestaan verschillende soorten cookies:
a. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen jouw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals Google Analytics.
c. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder je bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook jouw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookievoorkeuren wijzigen
i. Jouw cookie-instellingen zijn bij je eerste bezoek aan onze website door jezelf zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door middel van een actieve handeling door jou als bezoeker. Je kan de instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

2. Google Analytics

A. Google
i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij je bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe je als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. jobstories.radio heeft hier geen invloed op.
iii. Je kan hier lezen op welke manier Google jouw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden deze worden ingezet.

B. Privacy-instellingen
i. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij je over het gebruik van dit type cookie.
ii. jobstories.radio heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
iii. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar jouw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat je locatie wel herleidbaar blijft.
iv. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

3. Websites van derden en wijzigingen

i. Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor jobstories.radio niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met jouw persoonsgegevens.
ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal je opnieuw worden gevraagd om jouw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20221201

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Jouw rechten
i. Je hebt het recht om:
a. je persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van jouw gegevens aan te vragen;
e. je gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.
ii. Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van jobstories.radio hebben, stuur dan een verzoek naar info@jobstories.radio.
iii. jobstories.radio wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met je verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van je privacy verzoekt jobstories.radio je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv. jobstories.radio zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

5. Klachtrecht

A. Interne behandeling
i. Wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt jobstories.radio je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt je klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@jobstories.radio.

B. Autoriteit Persoonsgegevens
i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de klachtrecht vind je op de website via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.